Boekenbeurs - Wereldhaven voor boeken

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 31 augustus 2018

A. Ticketformules Boekenbeurs

Wij bieden de volgende ticketmogelijkheden aan:

 • Dagticket normaal tarief: dit is het ticket dat je toegang geeft tot de Boekenbeurs voor een datum naar keuze. Indien je meerdere dagen wenst te komen, dan is voor jou het abonnement misschien interessanter.
 • Dagticket special event in hal 4XL: dit is een ticket dat je toegang geeft tot een speciaal event in hal 4XL (congres, lezing internationale grote naam,...). Prijs kan variëren per event. Je kan er voor kiezen dit dagticket te combineren met een dagticket normaal tarief. Voor dit ticket of combiticket gelden geen voordeeltarieven. 
 • Dagticket voordeeltarief: we bieden een voordeeltarief aan volgende personen:
  • Jongeren vanaf 12 tot en met 17 jaar (jongerentarief)
  • Studenten (op vertoon van studentenkaart of officieel attest van inschrijving aan hogeschool/universiteit)
  • Groepen (vanaf 15 personen)
  • Leerkrachten (alleen op vertoon van lerarenkaart) en op specifieke data die door BOEK.BE worden gecommuniceerd op de website van de Boekenbeurs
  • 65-plussers (alleen op weekdagen, niet op weekend- of feestdagen, op vertoon van senioren- of identiteitskaart)
  • Andersvaliden, alleen of met één begeleider (op vertoon van andersvalidenkaart; prijs per persoon)
  • Families bij max. 2 volwassen personen en max. 4 jongeren tussen 12 en 18 jaar (Familieticket)
 • Abonnement: met de abonnementsformule heb je alle dagen toegang tot de Boekenbeurs
 • Gratis: kinderen tot en met 11 jaar mogen gratis binnen mits ze vergezeld worden door een volwassene met een maximum van vier kinderen per volwassene. Dit tarief geldt niet voor scholieren onder begeleiding van hun leerkracht. Voor schoolgroepen geldt het scholieren- of groepstarief.
 • Voordelige tickets met openbaar vervoer:
  • Combiticket De Lijn: met dit voordelige combiticket reis je met bus of tram naar de Boekenbeurs en is de toegang tot de Boekenbeurs inbegrepen. Dit biljet is geldig in de provincie Antwerpen en op de buslijnen vanuit het Waasland. De combitickets moeten steeds spontaan en samen met de identiteitskaart kunnen worden voorgelegd en dit zowel tijdens de heen- als tijdens de terugreis.
  • B-Dagtrip NMBS: met een B-Dagtrip reis je voordelig naar de Boekenbeurs met de trein en de bus of tram. De B-Dagtrip Boekenbeurs omvat de treinreis heen/terug naar Antwerpen, het traject heen/terug met bus/tram én de toegang tot de Boekenbeurs. Je B-dagtrip biljet moeten steeds spontaan en samen met de identiteitskaart kunnen worden voorgelegd en dit zowel tijdens de heen- als tijdens de terugreis. Je krijgt een apart toegangsticket voor de Boekenbeurs.
 • Andere dagtickets met voordeeltarief:
  • Reservaties voor scholen: scholen kunnen een aanvraag indienen voor een rondleiding/vrij bezoek op de Boekenbeurs in het kader van het Scholenprogramma via de daarvoor ter beschikking gestelde online formulieren
  • Tickets kunnen worden aangevraagd via de daarvoor ter beschikking gestelde online formulieren
  • Dagticket voor leden van de Vereniging Vlaamse Boekverkopers vzw, Groep Algemene Uitgevers vzw, Groep Educatief Wetenschappelijke uitgevers vzw zonder stand op de Boekenbeurs.
  • Dagticket voor bedrijven, bibliotheken: tickets kunnen worden aangevraagd via de daarvoor ter beschikking gestelde online formulieren
  • Dagtickets in het kader van een bijzondere actie: tickets voor een bezoek aan de Boekenbeurs kunnen in het kader van een partnership met derde partijen worden aangeboden aan een voordelig tarief door activatie van een specifieke code, een abonneenummer of anderszins. Het aantal tickets dat verdeeld wordt in het kader van een bijzondere actie is begrensd.

De actuele tarieven kan je raadplegen via https://www.boekenbeurs.be/tickets
Met je ticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de op het ticket aangegeven dag(en) of de datum zoals aangekondigd via de actie of het online formulier. Onze prijzen zijn deze zoals ze vermeld staan op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen).
Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

Vergissingen/omissies in hoofde van de koper bij de aankoop van een Boekenbeursticket, om welke reden dan ook, kunnen nooit aanleiding geven tot een gedeeltelijke of gehele terugbetaling. Zie ook rubriek D.


B. Betalingswijzen

 • Online via de website van de Boekenbeurs Je kan via de verkoopswebsite van de Boekenbeurs op voorhand je ticket bestellen via volgende link: http://boekenbeurs.be/tickets
 • Bij de kassa’s op de Boekenbeurs: Je kan op de locatie van de Boekenbeurs zelf tot een uur voor sluitingstijd een of meerdere tickets aankopen voor een specifieke datum.
 • Via factuur: specifieke doelgroepen (bedrijven, bibliotheken, leden van VVB,/GAU/GEWU) kunnen via de website van de Boekenbeurs via een daarvoor opgemaakt bestelformulier dagtickets bestellen. De facturen moeten binnen 1 maand betaald worden.

C. Online bestelling:  snel en voordelig

Bij een online bestelling moet je verschillende stappen doorlopen. We nemen ze kort met je door:

Stap 1: Kies jouw tickets 
In stap 1 bepaal je welk type ticket en hoeveel tickets je wil bestellen. Kijk vooraf welke tickets we aanbieden om vergissingen te vermijden.

Stap 2: Vul jouw gegevens in
Om zeker te zijn dat je werkelijk bestaat, vragen we in deze stap jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de aankoop ben jij vanaf nu de opdrachtgever/koper. Wij vragen jouw naam, adres en emailadres. Het is belangrijk dat de informatie die je ons verschaft strookt met de werkelijkheid. Zonder, bijvoorbeeld, een geldig emailadres kunnen we jou geen tickets doorsturen. Een Boekenbeursticket voor vrienden, collega’s, familie enz. (zogenaamde derden) bestellen, vormt geen probleem. De persoon die de bestelling doet, wordt dan beschouwd als de opdrachtgever. Hier vragen we je ook expliciet de Algemene Voorwaarden goed te keuren. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

Bij een online bestelling van een dagticket met voordeeltarief in het kader van een bijzondere actie of voor specifieke doelgroepen (bedrijven, bibliotheken, leden VVB/GAU/GEWU) moet – al naargelang het geval – een procedure worden doorlopen zoals aangehaald hierboven of een online bestelformulier worden ingevuld om aanspraak te kunnen maken op het dagticket. De persoon of de organisatie/onderneming die de bestelling doet wordt beschouwd als opdrachtgever aan wie de factuur zal worden toegestuurd. De verwerking van persoonsgegevens die we opvragen gebeurt overeenkomstig onze Privacy Policy.

Stap 3: Kies een betaalmethode
We kunnen jouw bestelling enkel bevestigen na onmiddellijke betaling. Blijft de betaling uit dan gaan de tickets automatisch terug in verkoop. Volgende betaalmethoden zijn mogelijk: 
- Maestro
- Bancontact / Mister Cash
- Mastercard
- VISA
- American Express

Om de veiligheid van je online transactie(s) te verzekeren, werken wij enkel samen met bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op verlies en/of diefstal van jouw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een absoluut minimum wordt beperkt. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.

Stap 4: Overzicht en controle van de bestelling
Dit is de laatste stap in het bestelproces. Neem voldoende tijd om te checken of alle gegevens correct zijn. Stel dat je toch een foutje hebt gemaakt, keer dan gewoon terug naar de vorige stap(pen) in de bestelprocedure en corrigeer waar nodig.

Stap 5: Betalen
Het verwerken van je bestelling duurt enkele minuten. Daarna krijg je automatisch je bestelde tickets in je mailbox. Check zeker ook je spamfolder. Problemen met jouw ticketreservatie kan je melden op info@tickoweb.be. Vermeld steeds je naam, adres en telefoonnummer zodat we je zo efficiënt en snel kunnen helpen.

Stap 6: Print je ticket
De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. We sturen jou vervolgens een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen.  Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw Boekenbeursticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar is.
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie. Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘Boekenbeursticket’. Dit houdt in dat je een PDF bestand opgestuurd krijgt via e-mail.
Als koper ben je verplicht de email na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden.
Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan BOEK.BE via info@boekenbeurs.be. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.
Het PDF bestand moet je afprinten en geldt als enig geldig toegangsbewijs.

D. Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.
Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingssrecht van zodra BOEK.BE de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het aanmaken en versturen van je toegangsbewijs wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

E. Op en rond de locatie van de Boekenbeurs

Enkel de eerste aanbieder van het Boekenbeursticket krijgt toegang tot de Boekenbeurs. De houder van een gekopieerd ticket zal de toegang worden geweigerd.

Verlies of diefstal van het Boekenbeursticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Namaak van het boekenbeursticket wordt gerechtelijk vervolgd.

Op de Boekenbeurs zijn onder meer volgende voorwerpen verboden: geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, explosieve/brandbare/scherpe voorwerpen, dieren (met uitzondering van erkende assistentiehonden ter begeleiding van een mindervalide), glaswerk, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Het is uitdrukkelijk verboden te roken of vuur te maken op de Boekenbeurs.

Betreding van de Boekenbeurs impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator (bv. gebruik van Boekenbeursverpakking en anti-diefstal stickers) of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting (door een medewerker van hetzelfde geslacht) en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Boekenbeurstickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit (zoals het verdelen van gadgets, samples, flyers of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van het terrein van de Boekenbeurs) te ontplooien op en rond het terrein zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

De organisatoren, de standhouders en bedienden, De Lijn en de NMBS kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Er worden tv-opnames gemaakt tijdens de Boekenbeurs. De kans bestaat dat u wordt gefilmd (consulteer ook onze Privacy Policy daaromtrent).

Door de aankoop van een Boekenbeursticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Verkoopsvoorwaarden bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. BOEK.BE behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot de Boekenbeurs te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat.

Indien je een inbreuk op deze voorwaarden begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om BOEK.BE te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

F. Aansprakelijkheid- Afgelasting –Overmacht–Programmawijzigingen

BOEK.BE is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Verkoopsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het boekenbeursticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van BOEK.BE om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. BOEKB.BE is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners, inclusief De LIJN en de NMBS.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van BOEK.BE in het gedrang brengt, moet BOEK.BE integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen BOEK.BE wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht. Dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het evenement te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Boekenbeursticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt.